Praktisch, nuchter en typisch Hollands. Makkelijk besparen op allerlei financiŽle kosten. 7 March 2021,Tips om te Besparen
   
Tips om te besparen
   

    Bijverdienen en uitkering
thema: geldzaken
 
   Tips om te besparen > Geldzaken > Belastingen > Bijverdienen en uitkering

Bijverdienen en uitkering

Bijverdienen en uitkeringIn economisch opzicht leven we in barre tijden. Oorzaken als (gedwongen) ontslag, reorganisaties, onvoldoende aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook langdurige ziekte kunnen ertoe leiden dat sommige mensen een uitkering aanvragen om in hun levensonderhoud te voldoen. Vanuit een werksituatie kan dat WW zijn of de ziektewet. Dan kom je meestal terecht bij het UWV. Nu biedt dit artikel geen uitgebreid overzicht van de juridische aspecten. Raadpleeg daarom de website www.zorgwijzer.nl met alle feiten op een rij. De regelgeving stelt hoge eisen aan het toekennen van een uitkering. Daarom moeten uitkeringsgerechtigden goed op de hoogte zijn van hun rechten & plichten. De uitkerende instantie moet deze informatie verschaffen. Als er vragen of onduidelijkheden bestaan, vraag dan advies aan jouw consulent. Stel desnoods dezelfde vraag aan een andere consulent. De uitleg mag dan verschillen, de feitelijke regels doen dat nooit. Ga NOOIT af op goedbedoelde adviezen van mensen die ook iemand kennen die... je voelt hem al. Niet doen, want de kans dat je wordt misleid is aanwezig en daar is geen excuus voor.

WW, Wajong of ZW

In de WW of ZW mag je gewoon bijverdienen; zolang je het maar keurig meldt en de inkomsten opgeeft. Een onkostenvergoeding krijgen voor vrijwilligerswerk is toegestaan (idem). Ga eerst na wat jouw uitkeringsvorm aan regelgeving aanbiedt. Je kunt tot een bepaald percentage boven de uitkering bijverdienen (daar is een rekenformule voor). Daarna voegt het letterlijk niets meer toe. Ga na of je niet veel meer verdient dan de hoogte van de uitkering. Zeker als dat weliswaar tijdelijk is maar ook voor langere tijd. De kans is dan aanwezig dat de uitkering wordt stopgezet. Vraag advies en meld dit vooraf aan de consulent of coach. Meestal geldt ook een sollicitatieplicht; in de ZW betreft dat een bepaald aantal uren voor passend werk.
TIP. Denk ook aan het correct invullen van de zogenaamde loonheffing. Pas dit toe op WW, Wajong en ZWhet hoogste inkomen (meestal de uitkering), maar doe dit niet op bijverdiensten. Grote kans dat je het verschil een jaar later aan de BD moet terugbetalen; dat zou sneu zijn!

Bijstand

Bijstand en belastingHet huidige klimaat is strenger geworden en de regelgeving is erop gericht mensen weer snel aan het werk te krijgen. Voor minder kansrijke medemensen best lastig. In de Bijstand (WWB) moet je heel zorgvuldig (lees: voorzichtig) zijn met bijverdien(st)en. Een onkostenvergoeding krijgen voor vrijwilligerswerk is ook hier toegestaan (wel opgeven). Echter, systematisch (zwart) bijklussen mag NIET! Dat kán grote gevolgen hebben voor jouw situatie; met een strafblad en terugbetaling van onrechtmatig verkregen gelden op de koop toe. De uitkerende instanties zijn strenger geworden, ondermeer door misbruik en door het huidige sociaaleconomisch klimaat. De gemeenten moeten namelijk zélf de uitkering verantwoorden. Bijverdienen levert hier vaak niets meer op dan de kans vergroten om in het arbeidsproces te blijven, dan wel terug te komen op de arbeidsmarkt. Hier geldt een nog strengere sollicitatieplicht. Voor een vrijstelling voor inkomsten uit werk geldt een maximum van € 192 per maand. Dit geldt gedurende maximaal 6 maanden. De gemeente zal echter ook bepalen of de arbeid naar haar oordeel bijdraagt aan de arbeidsinschakeling. Wel gelden voor minima allerlei toeslagen en ontheffingen (kwijtscheldingen).

Kortom

Het is mogelijk bij te verdienen met een uitkering. Het staat altijd goed op je CV en het vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Zorg dat je op de hoogte bent van alle actuele regels, de rechten & plichten, alleen al om te voorkomen dat je jezelf in de vingers snijdt. En dan is er geen doekje meer voor het bloeden. Werk ze!


Beoordeel de tip(s) op deze pagina:


Geldzaken links - Geldzaken ABC - Nieuwe bespaartips - Bespaar tools - Tip aanmelden - Privacy policy - Adverteren - Sitemap - Contact
Besparen op geldzaken

   Verzekeringen
   Belastingen
      Teruggave belasting
      Bijverdienen en uitkering
      Tips bij aangifte belasting
      Belastingtips: Consumentenbond
      Geld terug bij wisselend inkomen
      Minder belasting betalen
      Vraag tegemoetkomingen aan
      Gebruik tegemoetkomingen
      Kortingen voor 65 plussers
   Leningen
   Sparen en beleggen
   Bedrijven
   Overig