Praktisch, nuchter en typisch Hollands. Makkelijk besparen op allerlei financiŽle kosten. 5 August 2020,Tips om te Besparen
   
Tips om te besparen
   

    Gebruik tegemoetkomingen
thema: geldzaken
 
   Tips om te besparen > Geldzaken > Overig > Gebruik tegemoetkomingen

Gebruik tegemoetkomingen

Om te voorkomen dat je in grote financiële problemen komt door bijvoorbeeld, ziekte, arbeidsongeschiktheid of ontslag heeft Nederland een stelsel van sociale verzekeringen. Bovendien zijn er diverse regelingen voor subsidies of tegemoetkomingen. Zorg dus dat je hier gebruik van maakt als je daar recht op hebt.

Vraag studiefinanciering aan

Vraag studiefinanciering aan als je aan het volgende voldoet:
  • Je bent jonger dan 30 jaar en volgt een HBO- of WO-opleiding.
  • Je kunt tot je 34ste studiefinanciering ontvangen als je voor je 30ste bent begonnen met studeren en je je studie niet tussentijds onderbreekt.
  • Je bent tussen de 18 en 30 jaar en je volgt een opleiding in het beroepsonderwijs.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Je moet in principe een volledige dagopleiding volgen.
  • Als je een deeltijdopleiding volgt, moet je per jaar ten minste 850 klokuren (dus geen lesuren) onderwijs overdag volgen.

Vraag om hulp bij schoolkosten

RugtasIn een aantal gevallen kan je voor schoolkosten een beroep doen op een gemeentelijk studiefonds. Voor meer informatie kan je terecht bij de afdeling Onderwijs van je gemeente.

Een gemeentelijk studiefonds biedt een aanvulling op de rijks- of andere studiefinancieringsregelingen. Het gemeentelijk studiefonds stelt inwoners met een laag inkomen in staat minstens een opleiding op middelbaar niveau voor hun kind of voor henzelf te kunnen betalen. De studerende of de ouders die een aanvraag voor een gemeentelijke studietoelage doen zijn verplicht (indien van toepassing) ook een studietoelage te vragen bij het Rijk, de Informatie Beheer Groep.

Vraag huurtoeslag aan

De huurtoeslagperiode loopt van 1 januari tot 31 december. De aanvraag kan elk moment worden gedaan en wordt binnen 8 weken na ontvangst overgemaakt. De Belastingdienst kan de toeslag ook direct aan de verhuurder overmaken.

De huursubsidie neemt af naarmate het inkomen hoger is. Ook moet je voor een hogere huur meer zelf betalen: de huursubsidie daalt bij een hogere huur.

Ontloop gemeentelijke belastingen

Naast het rijk heffen ook de lagere overheden belasting, zoals de gemeente en het waterschap. Gemeenten en waterschappen kunnen voor deze belastingen kwijtschelding verlenen. Ook voor huishoudens met een laag loon of een lage uitkering, is (gedeeltelijke) kwijtschelding mogelijk. Informeer bij je gemeente en waterschap.

Overheidsbijdragen

Overheidssteun is niet langer beperkt tot mensen met een minimum inkomen. In een tijd waarin zelfs bankiers bij het Rijk aankloppen, is het ook voor mensen met lage- en middeninkomens steeds normaler om gebruik te maken van de vele financiële bijdragen van de Nederlandse overheid. Het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen brengt ze overzichtelijk in kaart.

Uit recente onderzoeken blijkt dat nogal wat mensen geld mislopen. Ze vinden het te omslachtig en te ingewikkeld om bij overheidsloketten of op internet uit te zoeken waar ze allemaal recht op hebben. Ze 'verdwalen' in de overvloed aan informatie. Bovendien zijn sommige regelingen niet eens te vinden op gespecialiseerde websites.

Om daar wat aan te doen geeft het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen de speciale informatiemap 'Overheidsbijdragen' uit. De map geeft een helder en gebruiksvriendelijk overzicht van 140 landelijke en lokale financiële bijdragen voor particulieren. Meer weten: Kijk op www.overheidsbijdragen.nl

Recht op bijzondere bijstand

Sommige gemeenten geven iedereen die tot een bepaalde groep behoort, standaard een bedrag. Dit zijn voornamelijk regelingen voor ouderen en chronisch zieken. Andere voorbeelden zijn computerregelingen of een extra tegemoetkoming voor schoolkosten.

Bijzondere bijstand is niet alleen bestemd voor mensen met een bijstandsuitkering. Mensen met een laag loon of een lage uitkering uit een sociale verzekering kunnen ook in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand. Informeer hiervoor bij de Sociale dienst van je gemeente.

In een aantal gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen een stads- of gemeentepas krijgen waarmee zij korting krijgen op sociaal-culturele activiteiten en/of in winkels. Ook bieden een aantal gemeenten een collectieve zorgverzekering aan met korting of met een uitgebreid pakket.

De Sociale Dienst is een gemeentelijke instelling die landelijke wetten en regelingen uitvoert. De belangrijkste taken zijn:

  • Mensen aan werk helpen
  • Uitkeringen verstrekken aan mensen die (nog) geen betaald werk hebben
  • Zorg bieden aan mensen die extra steun nodig hebben. Bijvoorbeeld maatschappelijke begeleiding, het geven van inlichtingen en adviezen over uitkeringen en het geven van adviezen bij persoonlijke problemen en indien nodig doorverwijzen naar hulpinstanties.

Doe aangifte van buitengewone uitgaven

Heb je buitengewone uitgaven? Meld dit dan bij de belastingdienst. Op basis van de aangifte bekijken zij automatisch of er recht is op een bedrag via TBU. Voor huishoudens met een laag inkomen en relatief hoge ziektekosten is het dus nog meer van belang om belastingaangifte te doen.

Zorgtoeslag

Je hebt in principe recht op zorgtoeslag bij een jaarinkomen tot maximaal €25.000,- als je alleenstaand bent (maximaal €400,- zorgtoeslag per jaar). Ook heb je recht op zorgtoeslag bij een gezamenlijk inkomen tot maximaal €40.000,- als je een meerpersoonshuishouden vormt (maximaal €1.150,- zorgtoeslag per jaar).Beoordeel de tip(s) op deze pagina:


Geldzaken links - Geldzaken ABC - Nieuwe bespaartips - Bespaar tools - Tip aanmelden - Privacy policy - Adverteren - Sitemap - Contact
Geldzaken
 
   Verzekeringen
   Belastingen
   Leningen
   Sparen en beleggen
   Bedrijven
   Overig