Praktisch, nuchter en typisch Hollands. Makkelijk besparen op allerlei huishoudkosten. 17 January 2021,Tips om te Besparen
   
Tips om te besparen
   

    Binnenmilieu
thema: huishouden
 
   Tips om te besparen > Huishouden > Afval & recycling > Binnenmilieu

Binnenmilieu

Het binnenmilieu is het milieu in gebouwen of voertuigen. Meestal wordt hiermee de kwaliteit van de lucht bedoeld, maar het kan ook om bijvoorbeeld licht, straling of geluid gaan.

De binnenlucht is vaak meer vervuild dan de buitenlucht. Voorbeelden van een slecht binnenmilieu zijn het ontstaan van aandoeningen zoals allergie, hoofdpijn, misselijkheid, en vermoeidheid. Dit kan zelfs voor verschillende soorten kanker zorgen.
binnenmilieu.jpg

Binnenmilieu en gezondheid

We zijn ongeveer 85% van onze tijd binnen, waarvan 70% in je eigen woning. Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht en tabaksrook kunnen zich bij onvoldoende ventilatie ophopen. Deze stoffen kunnen gezondheidseffecten veroorzaken.

Een goede luchtkwaliteit, voldoende licht en ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van de mens. Een goede kwaliteit binnenmilieu zorgt voor:

  • Minder klachten zoals hoofdpijn en irritatie van slijmvliezen.
  • Geen kans op koolmonoxidevergiftiging.
  • Minder vochtproblemen en schimmelgroei.
  • Betere prestaties op school en productievere werknemers.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen e zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels.

Asbest is tot in de jaren tachtig veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Het werd bijvoorbeeld gebruikt in dakbedekking als golfplaten en dakleien, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, bloembakken, etc.

In deze toepassing zijn de vezels stevig gebonden en komen ze niet vrij zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er namelijk geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes.

Legionella

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Je wordt meestal na blootstelling aan deze bacterie niet ziek. Soms krijg je griepachtige klachten maar die gaan na een paar dagen vanzelf weer over.

Koolstofdioxide

CO2 is op zich een onschuldig gas dat in onze atmosfeer voorkomt. Zonder CO2 en andere broeikasgassen om onze aarde heen, zou het ontzettend koud zijn. CO2 vormt namelijk samen met andere broeikasgassen een warme deken om de aarde heen.

Vroeger was de hoeveelheid CO2 constant. Tegenwoordig worden er steeds meer fossiele brandstoffen uit de aardlaag naar boven gehaald waardoor de deken om de aarde snel dikker wordt, dit is het broeikaseffect.

Binnenklimaatsysteem bespaart energie en de portemonnee

Heb je last van een slechte lucht in huis, gezondheidsklachten op kantoor of stankoverlast op school? Met een binnenmilieu luchtonderzoek kunnen bedrijven en particulieren worden geholpen om stankoverlast en andere klachten te verhelpen.Beoordeel de tip(s) op deze pagina:


Huishoud links - Nieuwe bespaartips - Bespaar tools - Tip aanmelden - Privacy policy - Adverteren - Sitemap - Contact
Bespaar op huishoudkosten
 
   Aanschaf
   Apparaten
   Onderhoud
   Eten & koken
   Wonen
   Afval & recycling
      Papierverspilling
      Glas en papier
      Klein chemisch afval en apparaten
      Afvalscheiding: kleding en schoenen
      Zelf compost maken
      Hergebruik batterijen
      Regenton
      Binnenmilieu