Praktisch, nuchter en typisch Hollands. Makkelijk besparen op vervoerskosten. 3 December 2020,Tips om te Besparen
   
Tips om te besparen
   

    Energielabels
thema: vervoer
 
   Tips om te besparen > Vervoer > Auto

Energielabels

Het hoe en waarom van energielabels

Het label heeft op verschillende niveaus meerwaarde. Ten eerste worden consumenten door de labels gestimuleerd een efficiënt apparaat te kopen (marktniveau). In de gebruiksfase zal de consument, bij gelijkblijvend gebruik van het apparaat, merken dat het energieverbruik daarvan afneemt (consumptieniveau). Als de consument zich door de aanwezigheid van het label laat beïnvloeden, zal de producent eerder genegen zijn om zijn energie-efficiency van apparaten als item in zijn productontwikkeling mee te nemen (techniek en aanbod-niveau). Verder kan een fabrikant zich qua imago positief onderscheiden t.o.v. de concurrenten.

Informatie over het tot stand komen van een energielabel


Teneinde een leidraad te ontwikkelen voor de totstandkoming, de implementatie en het beheer van een label, is een rapport beschreven (zie pdf-file onderaan) De verzamelde informatie en de ervaringen met labels tot dusver dienden als basis voor dat rapport.
De volgende aspecten worden in het rapport behandeld:

   1. De trajecten die doorlopen zijn bij het totstandkomen, de implementatie en het beheer van bestaande labels alsook de trajecten van labels in voorbereiding en van nog te agenderen labels.
   2. De procesfasen, beginnend met totstandkoming (studie, bepalingsmethode, de definitie en categorie-indeling, de criteria voor de klassenindeling, de wetgeving, het labelontwerp), gevolgd door implementatie (introductie en promotie) en afgesloten met beheer (controle van de aangemelde apparaten, actualisatie van de criteria op basis van monitoring en evaluatie).
   3. De partijen die in het labelingproces een rol spelen, zoals de initiatiefnemer tot het ontwikkelen van een nieuw label en de individuele belanghebbenden met hun drijfveren tot het al dan niet verlenen van medewerking aan het labelingproces en de organisatorische vormgeving van het labelingproces (projectgroep, werkgroepen e.d.).
   4. De doelgroepen ofwel de categorieën consumenten waarop het gelabelde product betrekking heeft, in hoofdgroepen te onderscheiden naar particuliere en zakelijke consumenten enerzijds en naar klantencategorieën (innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards) anderzijds.

www.energielabel.nl

Auto links - Auto ABC - Nieuwe bespaartips - Bespaar tools - Tip aanmelden - Privacy policy - Adverteren - Sitemap - Contact
Besparen op vervoerskosten
 
   Auto
      Techniek
      Rijgedrag
      Tanken
      Onderhoud
      Flitspalen
      Aanschaf
      Collectief
      Overig
   Brommers & scooters
   Openbaar vervoer
   Motor
   Fiets
   Prive vervoer